BrideGroomNose.jpg

دلم برای کسی تنگ است
که چشمهای قشنگش را
به عمق آبی دریا می دوخت
و شعر های قشنگی چون پرواز پرنده ها می خواند

دلم برای کسی تنگ است
كسي كه خالي وجودم را از خود پر مي كرد
و پري دلم را با وجود خود خالي

دلم برای کسی تنگ است


کسی که بی من نمی ماند
کسی که بی من نمی خندد

دلم برای کسی تنگ است
که بیاید


و به هر رفتنی پایان دهد


دلم برای کسی تنگ است

که لحظه ای تنهایم نمی گذارد


کسی که من هميشه دلم برايش تنگ می شود...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید