vpwzd4.jpg


آرام آرام زیر باران لبخند بزن قاصدک طلایی.

بخند بگزار خدا نیز خنده  تو را ببیند.

بخند بهار نزدیک است، بهار زندگی تو هم نزدیک است.

به خاطر جوانه ها بخند، که زندگی تو هم جوانه خواهد زد.

به خاطر شکوفه ها بخند، شکوفه های زندگی تو نیز نزدیکند.

با بهار عروس شو ،عروسی تو هم نزدیک است.

با شالیزار برقص ،رقص تو هم نزدیک است.

در نسیم گم شو ، گم شدن نسیم در تو نزدیک است.

با باران ببار، باریدن باران بر تو نزدیک است.

بخند.

از خنده ی توست که ملائک دستگاه خلقت دست از کار کشیده اند.

بخند .

از خنده ی توست که بارن می بارد.

بخند

از خنده ی توست که یگانه ی تو می خندد، پس به خاطر او بخند.

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
بابک

چه احساس قشنگيه قاصدک بودن ٬ چه رويای پر شکوهيه توو آسمون مثل قاصدک پرواز کردن ٬ چه آرامش عظيميه مثل قاصدک تووی نسيم گم شدن ٬ چه راز قشنگيه مثل قاصدک پرواز کردن تا عشق رو توو گوش يار نجوا کردن ..